Bestuur

  dr. Ruurd Taconis (voorzitter)

Universitair hoofddocent aan de Eindhoven School of Education (TU/e). Afgestudeerd in de natuurkunde aan de Radboud Universiteit, vakdidactische promotie aan de TU/e.  Eerder werkzaam bij CD-β, ILO en IVLOS. Onderzoeksgebieden; bta en techniek onderwijs, kiezen voor bta/techniek, ICT en btaonderwijs,  docentprofessionalisering & innovatie in het bta - en techniek domein.

r.taconis@tue.nl  (website)

     
  prof. dr. Bert Zwaneveld (secretaris; plv. voorz.)

Emeritus hoogleraar van het Ruud de Moor Centrum (OU) op het gebied van professionalisering van de leraar, i.h.b. in het wiskunde- en het informaticaonderwijs. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar onderwijs in wiskundig modelleren en de didactiek van het programmeeronderwijs.

Bert.Zwaneveld@ou.nl

     
  prof. dr. Marc J. de Vries (penningmeester)

Hoogleraar aan de TU/e en TUD op het gebied van de filosofie van de techniek en internationaal bekend op het gebied van het onderzoek van techniekonderwijs.

m.j.devries@tbm.tudelft.nl  (website TUD ; website TU/e)

     
  dr. Nellie Verhoef

Nellie Verhoef werk als vakdicaticus en onderzoeker de lerarenopleiding ELAN. Zij stond zes jaar voor de klas, zat in de Nederlandse Onderwijscomissie voor het Wiskundeonderwijs, was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en adjunct-opleidingsdirecteur van ELAN..Haar onderzoek richt zich op vormen en criteria voor effectiviteit en belemmerende en/of bevorderende condities van professionaliseringstrajecten van (wiskunde) docenten.  N.C.Verhoef@utwente.nl  

     
    dr. Hanno van Keulen

Medewerker onderwijsontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd op het gebied van Techniekonderwijs, met name in de basisvorming.

J.vanKeulen@uu.nl

     
  dr. Marie-Christine Knippels

Universitair docent biologiedidactiek en science education aan het FIsme (UU). Afgestudeerd Biologie en een vakdidactische promotie (genetica onderwijs) aan de UU. Eerder werkzaam geweest bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (Risbo).

M.C.P.J.Knippels@uu.nl